Trobada

L'activitat principal de l'associació és la celebració d'una trobada bianual on es compte amb les veus dels diferents agents relacionats amb el món de l'educació per a avançar cap a una educació basada en evidències. La societat necessita de debats basats en arguments de validesa on no solament estiguen presentes les veus dels professionals de l'educació, sinó que s'arrepleguen també les veus d'altres professionals que formen part de la societat i el seu treball té un impacte en l'educació com poden ser polítics, mitjans de comunicació, associacions, sindicats, agents de seguretat o famílies.

La trobada serà un espai per a fer un pas col·lectiu i acostar les evidències científiques en matèria d'educació a la ciutadania, contribuint així a una societat més lliure i democràtica. Hi ha recerques en ciències socials amb impacte social que ja estan millorant la vida de molts xiquets i xiquetes. D'una banda es donaran a conèixer recerques internacionals avalades per la comunitat científica internacional per a millorar l'educació valenciana. D'altra banda hi haurà un espai per a una taula de debat sobre l'educació basada en evidències en la qual participaran els diferents col·lectius nomenats anteriorment.