Les tertúlies pedagògiques dialògiques “A muscles de gegants” de la Comunitat Valenciana són espais de formació permanent del professorat amb agents educatius que atenen escoles d’infantil, primària, secundària i adults, educació especial, SPE’s i gabinets municipals, familiars i voluntariat de comunitats educatives; persones interessades en la millora educativa valenciana a través de les actuacions educatives d’èxit valorades des de la comunitat científica internacional.

Els seminaris “A muscles de gegants” són una sub-xarxa de formació dialògica del professorat dirigida a aprofundir en les bases teòriques i científiques de les diverses actuacions educatives d’èxit. La sub-xarxa es compon de tots els seminaris desenvolupats per mitjà de les tertúlies pedagògiques dialògiques i les comissions mixtes de treball, que aprofundeixen des de la perspectiva de les evidències científiques per a la millora de l’educació de totes les xiquetes i tots els xiquets a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

  • Seminari de València
  • Seminari
  • Seminari
  • Seminari
  • Seminari