L’Equip de Formadores i Formadors CdA i AEE de la Comunitat Valenciana és un grup de persones diverses que es troben implicades en el desenvolupament del projecte Comunitats d’Aprenentatge (CdA) als centres educatius, siga com a docents o com a altres agents de la comunitat: voluntariat, familiars, assessories de formació, personal tècnic dels ajuntaments, professionals de la psicologia, entre altres. El grup treballa des de la perspectiva de recolzar el treball d'altres xarxes de formació per a centres educatius ja existents, com ara la xarxa de CEFIRE, associacions, federacions o confederacions d'AMPA.

Alhora compten amb una formació de formadors en CdA, que garanteix que les formacions en què s’impliquen aporten les eines necessàries per a assegurar el desenvolupament del projecte CdA i la implementació de les Actuacions Educatives d’Èxit (AEE). També compten amb un codi ètic que els defineix com a equip.

Des de l’equip s'ofereixen diferents modalitats de formació. Molts centres sol·liciten les següents:

  • Pre-sensibilització de les AEE i del projecte CdA (2-4 hores)
  • Sensibilització completa en Comunitats d'Aprenentatge (20-30 hores)
  • Taller sobre alguna de les Actuacions Educatives d'Èxit (10-15 hores)
  • Taller pràctic AEE: Model Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes (10 hores)

Si voleu rebre informació més detallada o personalitzada no dubtes en contactar amb elles i ells en formadorscdavalencia@gmail.com.