ESPAI_IRIS19

PROGRAMA

ESPAI IRIS 2019

Dissabte 4 de maig de 2019

Octubre Centre de Cultura Contemporània

Carrer de Sant Ferran, 12, 46001 València

IRIS-AEBE (Associació per l’Educació Basada en Evidències) es complau de presentar aquest acte que està pensat per poder debatre i dialogar sobre l’educació basada en evidències.

L’ESPAI IRIS vol ser un lloc on compartir les inquietuds i les possibilitats de millorar l’educació per a tots i per a totes des de l’aplicació i extensió de les actuacions educatives basades en evidències científiques.

Un cop acabat el temps de diàleg i debat es celebrarà l’Assemblea de l’associació, que serà oberta al públic, però només amb dret vot per a les sòcies i els socis d’IRIS-AEBE.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: clic ací

CONTACTE: info@iris-aebe.org

When you’re able to find ways to take a break to practice self-care and engage in responsive relationships, you’ll return to your children better able to meet their needs and support their development.
#ParentingMonth https://developingchild.harvard.edu/resources/how-to-support-children-and-yourself-during-the-covid-19-outbreak/

✅ Scientific evidence ➡️ Bystander Intervention is an effective program to prevent and reduce violence at educational institutions also in the long term ⬅️  #Bystander #gender #violence #school
🔗 Find it out: https://socialimpactscience.org/gender/2020/09/27/bystander-intervention-as-an-effective-program-to-prevent-and-reduce-violence-at-educative-institutions-also-in-the-long-term/

✅ Scientific evidence 🎮🎮🎮🎮 Violent video games promote violence in children 🎮🎮🎮🎮#game #violence #education #follow
🔗 https://socialimpactscience.org/education/2021/01/12/violent-video-games-promote-violence-in-children/

✅ Scientific evidence ➡️ Bystander Intervention is an effective program to prevent and reduce violence at educational institutions also in the long term ⬅️  #Bystander #gender #violence #school
🔗 Find it out: https://socialimpactscience.org/gender/2020/09/27/bystander-intervention-as-an-effective-program-to-prevent-and-reduce-violence-at-educative-institutions-also-in-the-long-term/

✅ Scientific evidence ➡️ Expulsions and suspensions for bullies are a BAD STRATEGY against bullying ⬅️ #education #expulsions #bullying
🔗 Find it out:https://socialimpactscience.org/education/2021/01/23/expulsions-and-suspensions-for-bullies-are-bad-strategy-against-bullying/

PROGRAMA

ESPAI IRIS 2019

 

Sábado 4 de mayo de 2019
Octubre Centre de Cultura Contemporània
Carrer de Sant Ferran, 12, 46001 València

 

IRIS-AEBE (Asociación para la Educación Basada en Evidencias) se complace presentar este acto que está pensado para poder debatir y dialogar sobre el educación basada en evidencias.

EL ESPACIO IRIS quiere ser un lugar donde compartir las inquietudes y las posibilidades de mejorar la educación para todos y para todas desde la aplicación y extensión de las actuaciones educativas basadas en evidencias científicas.

Una vez terminado el tiempo de diálogo y debate se celebrará la Asamblea de la asociación, que será abierta al público, pero solo con derecho voto para las socias y los socios de IRIS-AEBE.

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN GRATUITA: clic aquí

CONTACTO: info@iris-aebe.org