ESPAI IRIS. FÒRUM COMUNITARI DE CIÈNCIA I EDUCACIÓ

ESPAI IRIS 2019

Dissabte 4 de maig de 2019
Octubre Centre de Cultura Contemporània
Carrer de Sant Ferran, 12, 46001 València


Iris-AEBE (Associació per l'Educació Basada en Evidències) es complau de presentar aquest acte que està pensat per poder debatre i dialogar sobre l'educació basada en evidències.

L'Espai Iris és un lloc on compartir les inquietuds i les possibilitats de millorar l'educació per a tots i per a totes des de l'aplicació i extensió de les actuacions educatives basades en evidències científiques.

Un cop acabat el temps de diàleg i debat, se celebrà l'Assemblea de l'associació, oberta al públic, però només amb dret vot per a les sòcies i els socis d'Iris-AEBE.